Publicerat 

Arvoden Evangelister

Här kan du se vad det kostar att anlita en evangelist kortare eller längre perioder. För församlingar som tillhör Equmeniakyrkan är kostnaden subventionerad.

Medverkan i församlingar inom Equmeniakyrkan

Halvdag (en samling) 2 000 kr
heldag (två samlingar) 2 900 kr
helg (1 och 1/2 dag) 4 400 kr
helg (2 dagar) 5 800 kr
fredag – söndag 7 200 kr
onsdag – söndag 9 500 kr
Faktisk kostnad för resa och församlingar står för boende.

Övriga församlingsbesök samt ekumeniska samlingar

halvdag (en samling)  2 500 kr
heldag (två samlingar) 3 500 kr
helg (1 och 1/2 dag)  5 500 kr
helg (2 dagar)  7 200 kr
fredag – söndag  8 600 kr
onsdag – söndag 10 900 kr
Faktisk kostnad för resa och boende tillkommer.