Att ge tron vidare

Webbutbildningen ”Att ge tron vidare” hjälper oss in i frågan hur vi delar tro med andra i vår tid. Vi kan alla få vara med och berätta om det hopp som bär oss för andra.

Hur gör vi det på ett respektfullt sätt, som stärker och fördjupar relationer? Genom undervisning, övningar och samtal vill vi ge praktiskt hjälp att i din vardag dela tro utifrån den du är. Vår förhoppning är kursen ska få fler att upptäcka den skatt vi har i tron på Jesus.

Utbildningen innehåller 12 korta filmer uppdelat få fyra undervisningstillfällen.