Publicerat 

Att tänka på vid namnbyte och organisationsförändring

Dokumentera förändringar noga både i årsmötesprotokoll och i verksamhetsberättelsen. Tids nog kommer din församling vilja hitta exakta uppgifter om när namnbytet skedde. Ändra i stadgarna och meddela även till Repet (Equmeniakyrkans register). Det är värt att påminna om att församlingen alltid är ansvarig för sin egen arkivering.

Uppmärksamma gärna namnbytet i media, så att det nya namnet får så stor genomslagskraft som möjligt.
Meddela förändringen till alla organisationer och företag ni har kontakter med, som exempelvis kommunen, samfälligheter, renhållnings- och elbolag, försäkringsbolag, m fl.

Gäller det en sammanslagning av församlingar eller församling som upphör där fastigheten överlåts till annan församling, är viktigt att ta kontakt med Lantmäteriets inskrivningskontor. Om organisationsnummer har ändrats kan man behöva göra en mer formell ansökan om ändring av fastighetens lagfart. Vid överlåtelse av fastighet ska ansökan om ny lagfart göras.

Läs mer i Equmeniakyrkans policy för församlingsupplösning
Policy för församlingsupplösning (Pdf 124kb)

Gäller det enbart namnändring? Sänd en skrivelse till Lantmäteriets inskrivningskontor med uppgift om namnändring. Inkludera tidigare namn, nuvarande namn, vilka fastigheter församlingen äger och datum för namnändring. På www.lantmateriet.se/ finns kontaktuppgifter.
Ett tips är även att ”googla” på nätet och ändra församlingsnamnet på alla adress- och söktjänster, Googlemaps med flera webbplatser.