Attack mot kristna i Pakistan

Vi uppmanas nu att be för Pakistan och särskild för de drabbade kristna i Jaranwala. Vi ber också för alla goda muslimska ledare och människor, som är bekymrade över situationen.

Den 16 aug bröt det ut oroligheter i det kristna området i Jaranwala, Faisalabad i Pakistan. Kyrkor blev attackerade och nedbrända och människor misshandlade. Initialt talades det om 8 kyrkor, men källor talar nu om det är ca 20 kyrkor som har blivit skadade. Anledningen sägs vara (ej bekräftat) att en ung man skändade koranen. Myndigheter har ingripit och arresterat ett hundratal upprorsmakare. Våra kontakter i landet säger också att muslimska partners inom bl.a. Peace Council (Fredsrådet) har uttryckt ett tydligt stöd för de drabbade kyrkorna, ett stöd som vi är tacksamma för.

Equmeniakyrkan har under många år stött ett stort arbete i denna del av Pakistan via vår samarbetspartner. Arbetet vi stödjer går ut på att skapa mötesplatser mellan kristna och muslimer för att på så sätt öka förståelse för och  kunskap om varandra. Detta har varit och är ett oerhört viktigt och nödvändigt fredsarbete.

Gud, vi vill be om fred i landet och om ömsesidig förståelse mellan muslimer och kristna. Vi vill be för de olika initiativ som bidrar till denna förståelse och det samarbetet som sker mellan kristna och muslimer. Herre kom med tröstens Ande, med försoningens Ande.

Herre förbarma dig!

Gerard Willemsen, Internationell chef

Foto: Biskop Azad Marshall