Åttonde dagen

Den åttonde dagen

Bakgrund till den åttonde dagen

Klimatförändringar och en eskalerande kris för den biologiska mångfalden ändrar förutsättningarna för livet på jorden. Enbart ny teknik och politik räcker inte för att återställa jordens livsbärande förmåga. Det är bakgrunden till ett nytt initiativ som lanserats av en grupp teologer under devisen: Den åttonde dagen. Det behövs en inre omställning som motiverar och driver på den yttre omställningen. Det behövs en ny förståelse av vad det är att vara människa som del av en större helhet.

En modell och livsstil

Den åttonde dagen lanseras som modell och livsstil, utifrån ett begrepp med rötter i judisk-kristen begreppsvärld. Initiativet innehåller ett löfte som ger hjälp att bryta upp från det invanda, samt en vilodag och en protestdag varje vecka. Den som inte längre vill söka sin livsmening i en alltmer upptrissad konsumtion utan i ett nätverk av relationer kan med hjälp av den åttonde dagen öva sig i att redan nu leva på ett sätt som ryms inom en framtid med plats för allt och alla. Grunden i rörelsen är en enkel text som enskilda kan skriva under, och den återfinns på hemsidan: Åttonde dagen — Skapelse & Existens.

Veckans sju dagar står för det liv vi redan nu lever. Men om vi väljer (till exempel) söndagen som en dag för vila och kontemplation, kultur och konsumtionsbefrielse kan vi medverka i den inbromsning vårt höghastighetssamhälle så väl behöver. Om vi väljer (till exempel) fredagen till en dag för protest mot den självdestruktiva livsstil som präglar vårt samhälle kan vi förhålla oss kritiskt till det liv så många av oss lever under veckans övriga dagar.

Ett initiativ som vuxit fram genom samtal mellan teologer

Initiativet har vuxit fram i samtal mellan teologer från olika sammanhang och fyra personer tog på sig att sätta samman text och form. Dessa är professor Petra Carlsson Redell från Enskilda Högskolan i Stockholm, pastor och författare Lena Bergström från Equmeniakyrkan, ärkebiskop emeritus KG Hammar och församlingsprästen och ekoteologen Sven Hillert, båda från Svenska kyrkan.

Initiativet rymmer både en individuell ansats och en gemensam, större ansats. Det är vi, tillsammans, som behöver ställa om. Det är som en del av denna gemenskap den enskildes löfte ges. Ju fler vi är som väljer att markera dessa dagar tydligt, desto större inverkan på samhället. Målet är att rörelsen framöver ska fortsätta att leva sitt eget liv och det är fritt för olika organisationer och sammanhang att utveckla och finna former för den åttonde dagen i sina sammanhang.

Åttonde dagen ett sätt att skapa heliga vanor

Equmeniakyrkan aktualiserar i sin Färdplan tanken på Heliga vanor. Den åttonde dagen kan vara ett sätt att komma igång med att utveckla gemensamma vanor i livets tjänst. Att förnya och fördjupa söndagen som vilodag kan vara en början. Ett annat förslag är att hitta former för samverkan i opinionsarbete, kanske just på fredagar. Fler tankar om detta finns på Åttonde dagens hemsida >

Kontakt

Vill du veta mer om Åttonde dagen så hör gärna av dig!

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist samt temagrupp klimatnödläge, Brobygge

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se