Azerbajdzjan

Vi ber för Baptistsamfundet i Azerbajdzjan och deras pastorer. Vi ber särskilt för evangelisationsarbetet, som sker under svåra förhållanden.