Barn, en Guds gåva är det!

I Psalm 127:3 slås detta påstående fast och i Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete används terminologin  ”moder och dotter”. Moderförsamlingar är de församlingar som går in och tar ansvaret för en församlingsplantering, en dotter. Det som nu sker i vår region av pionjärt missionsarbete är något vi inte har sett under åtskilliga decennier. 8 församlingar har blivit moderförsamlingar till 8 döttrar och ytterligare 7 församlingar är med och bidrar som ”stödförsamlingar”.

 

Equmeniakyrkan Fiskebäck – Equmeniakyrkan Brunnen i Brunnsbo, Göteborg.

Centrumkyrkan Kållered – Equmeniakyrkan Lerkil

Beachcurch Kviberg – Stödföreningen Beachchurch.

Donsö Missionskyrka – Equmeniakyrkan Kungsport, centrala Göteborg.

Hönö Missionskyrka – Persisktalande församlingen Feyz, Göteborg.

Equmeniakyrkan Storsjöstrand – Ekarängskyrkan i Borås.

Equmeniakyrkan Alingsås – Biskopsgården.

Redbergskyrkan – Persisktalande församlingen Räddningsklippan.

Utöver detta har förstudier om möjliga församlingsgrundande arbeten utförts i två av Göteborgs stadsdelar och just avslutats. Equmeniakyrkan Loo har belyst Bergsjön och Nimbuskyrkan på Öckerö har ställt in sitt fokus på Torslanda. Under den kommande hösten kommer ytterligare två förstudier inne i Västergötland att genomföras.

Vi är en offensiv rörelse, där missionsarbetet att göra nya lärjungar i Sverige berör allt fler av regionens församlingar. När nya församlingar kan få uppstå som når nya människor är det verkligen en Guds gåva. Låt oss omsluta och ta hand om dessa nya barn.

För mer information om Equmeniakyrkans Församlingsgrundande arbete https://equmeniakyrkan.se/fornyelse-och-vaxt/ (Scrolla ner förbi Församlingsutveckling)

Eller tag kontakt med samordnare Rickard Lundgren 070-23 55 098.