Barnkörsånger under namnet Equmenia Ton Kids

equmnia ton kids inspelning

Equmeniakyrkans Sångarförbund och Equmenia ger ut barnkörsånger under namnet Equmenia Ton Kids!

Vi kommer att ge ut nya barnkörsånger, som också lämpar sig för annan barnverksamhet, andakt och gudstjänst, regelbundet framöver. Först ut är materialet Plats för dig med 10 nyskrivna låtar.

Barnkördagar

I samband med att vi ger ut de nya sångerna anordnar Sångarförbundet tillsammans med Equmenia barnkördagar i olika regioner där vi sjunger de nya sångerna, inspirerar barn till sång och ger barnkörledare tips och stöd. 

Först ut var Växjö där vi tillsammans med Soul Children hade en härlig barnkörhelg med 90 barn tidigare i september. 

8-9 oktober är det barnkörläger i region Väst på Sjöviksgården med Helena Gatås som är en av låtskrivarna i materialet. Mer info och anmälan >

4-6 november finns Anna-Maria Toftgård, musikproducent på Sångarförbundet med i region Nords barnläger. Mer info och anmälan >

Vill du ha en barnkördag i din region? Hör av dig till Anna-Maria Toftgård, anna-maria.toftgard@equmeniakyrkan.se