Be för Pakistan

Denna helg uppmanas vi alla att be för Pakistan och särskild för de drabbade kristna i Jaranwala. Vi kan även be för alla goda muslimska ledare och människor, som är bekymrade över situationen. 

Den 16 augusti har det utbrutit oroligheter i det kristna området i Jaranwala, Faisalabad i Pakistan. Kyrkor har blivit attackerade och nedbrända och människor misshandlade. Initialt talades det om 8 kyrkor, men källor talar nu om ca 20 kyrkor som har blivit skadade. Anledningen sägs vara en ung man som skändade koranen. Myndigheter har ingripit och arresterat ett hundratal upprorsmakare. Våra kontakter i landet säger också att muslimska partners inom bl.a. Peace Council (Fredsrådet) har uttryckt ett tydligt stöd för de drabbade kyrkorna, ett stöd som vi är tacksamma för.

Equmeniakyrkan stöder och har under många år stött arbetet i denna del av Pakistan via vår samarbetspartner, för att kunna öka förståelse för och  kunskap om varandra mellan muslimer och kristna. Detta är ett viktigt fredsfrämjande arbete.

Gud, vi vill be om fred i landet och om ömsesidig förståelse mellan muslimer och kristna. Vi vill be för de olika initiativ som vill skapa denna förståelse och det samarbetet som finns mellan kristna och muslimer angående detta. Herre kom med tröstens Ande, med försoningens Ande. Herre förbarma dig!

Gerard Willemsen, Internationell chef