Be för Wuhan

Equmeniakyrkan har sedan mer än 100 år nära relationer med kyrkan i Wuhan, Kina. En 11 miljoners stad som nu står i fokus för utbrott av coronaviruset.

Vy över staden Wuhan

De senaste dagarna har Wuhan och 12 andra städer mer eller mindre stängts ner av myndigheterna för att förhindra smittspridning av viruset.

Bl.a. har allmänna kommunikationer både i städerna och ut och in har ur området stängts ner och större folksamlingar förbjudits. Det senare gör att kyrkorna i området måste hålla stängt och man uppmanar i stället sina medlemmar att be och läsa bibeln i hemmen.

Den 25 Januari, är det kinesiska nyåret och den största familjefest under hela året. Många kan nu inte träffa sina familjer.    I kontakter med företrädare för kyrkan i provinsen ber de oss att be för befolkningen i Wuhan och hela Kina där många känner fruktan.

De ber oss också att be för all sjukvårdspersonal som arbetar extremt hårt och för de kinesiska ledare som arbeta hårt för att för få stop på smittspridning.