Publicerat 

Behörighetskort

K16_7350_red_720

Behörighetskort för pastorer och diakoner inom Equmeniakyrkan

I vissa situationer kan det vara av värde att visa en handling som styrker att man är diakon- eller pastor inom Equmeniakyrkan. De som tillhör Equmeniakyrkans diakon- eller pastorskår, det vill säga är ordinerade inom Equmeniakyrkan, dess bildarsamfund eller mottagen från annat samfund har rättighet att skaffa ett behörighetskort. Den som önskar ett behörighetskort beställer det via Equmeniakyrkans kansli.

Kostnaden är 100 kr/kort

Mer information och beställning

eva.danneholm@equmeniakyrkan.se

Beställningsblankett >>