Belarus

Idag ber vi för Belarus och alla de vänner vi har där. Speciellt nämner vi det svåra coronaläget och den politiska oron. Himmelske Far, låt kyrkan fortsatt vara ett ljus för människor som lider på olika sätt. Tack för våra vänners trohet och uthållighet i mötet med de mest utsatta. Låt, Herre, din välsignelse och kraft vila över alla medarbetare.