Belarus (Vitryssland)

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Belarus (Vitryssland) v. 13.

”Vad ni gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Matteusevangeliet 25:40

Detta är vad våra fantastiska barmhärtighetsbröder och barmhärtighetssystrar i Belarus (tidigare kallat Vitryssland) arbetar efter när de med sina olika gåvor möter människor i alla åldrar. De delar med sig av evangeliet om Jesus, medmänsklig kärlek, praktiskt stöd, tröst och uppmuntran.  

Belarus är ett land med stora ekonomiska klyftor och sociala problem, exempelvis utanförskap på grund av sjukdom eller funktionshinder och alkoholmissbruk. Vanliga arbetsinsatser från barmhärtighetsbröderna och barmhärtighetssystrarna är stöd till familjer med funktionshindrade barn, delta i läger, dela ut gåvor vid besök på sjukhus, barnhem och till olika hem i kyrkans nätverk. Där det är möjligt berättar systrarna och bröderna bibelberättelser och inbjuder till gemenskap i församlingen. Några barmhärtighetsbröder och barmhärtighetssystrar bidrar vid center för alkoholrehabilitering samt stödjer barn till missbrukare på olika sätt såsom omsorg, mat och även husrum vid behov.

Equmeniakyrkan har bedrivit utbyte och stöd till Belarus sedan Tjernobylolyckan år 1986. Läger i Sverige för förbättrad hälsa till både kropp och själ var de första stödkontakterna Equmeniakyrkan bidrog med. Det var så vi i Värmland knöt de första kontakterna. Tingvallakyrkan i Karlstad understöder sedan många år tillbaka det sociala arbetet genom en av Baptistkyrkorna i Kobrin 30 mil sydväst om Minsk genom barmhärtighetsbroder Alexander och barmhärtighetssyster Vera.

Någon/några från Tingvallakyrkan besöker dem en gång per år och deltar i gudstjänster och får se hur deras sociala arbete fungerar. De efterfrågar besök för utbyte av tankar om församlingsarbete. Två vuxna och tre ungdomar från Karlstad firade in nyår 2019–20 tillsammans med församlingen i Kobrin. Vi fick då bl.a. besöka ett barnhem/internat för barn/tonåringar och bidra med spontan lek som påverkade både de ryska och svenska ungdomarna positivt. Vi kan med enkla medel bidra till att göra världen lite bättre. Trossamfundet Equmeniakyrkan stödjer idag i första hand en social fond hos Baptistunionen i Belarus som barmhärtighetsbröder och barmhärtighetssystrar kan söka pengar från.

Karlstad 2020-03-19
Nätverksgruppen för Belarus
Ing-Marie Arkbro, Tingvallakyrkan Karlstad.