Sång- och musikgudstjänst på Issjö lägergård – Söndag den 17 juni kl. 11.00

Publicerat 

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i Norrtäljekretsen.
Predikan av Ann Schylander Cortés
Medverkan av sångare och musiker från Norräljekretsens församlingar