Med en lättare ryggsäck

Publicerat 

Alla varmt välkomna till en STILLA DAG lördag 21 september på Strömsborgs Vilohem, Rådmansö.
Gita Andersson, numera pensionerad präst och som tidigare arbetat i Kummelby kyrka, Sollentuna, kommer att leda oss i två samlingar med temat ”Med en lättare ryggsäck – själavård som friskvård”.

Lunch och kaffe under dagen som avslutas med en mässa.
Efter lunchen blir det tid för promenad i den härliga naturen.

Strömsborg ligger alldeles vid havet.
Adressen är Strömsborgsvägen 50, 761 94 Norrtälje,
ca 4 km före Kapellskär. Avfart Östernäs.

Tid:lördag 21/9 kl 9.00–17.00 Kostnad: 250 kr

Anmälan och info: Björn Ring 070-541 32 95 mail: ring.grafiskform@swipnet.se