INSTÄLLT (Mässa / Taizéandakt Rosenlundskyrkan)

Publicerat 

Varje torsdag, klockan 18.30, under våren inbjudes till alternativt mässa med nattvard eller en andakt i Taizéanda.

Varmt välkomna!