Publicerat 

Bibelsamtal


En onsdagseftermiddag i månaden möts vi i Bergshamra Missionskyrka
för att läsa Bibeln och samtala tillsammans.
Vi  läser de bibeltexter som är föreslagna för den kommande söndagen
och vi får då möjlighet att dela våra egna tankar, funderingar och frågor utifrån texterna.

Tid: 14.00-15.00

Höstens samlingar:

29 augusti

19 september

17 oktober

14 november

 

Här finns bibelläsningsplanen för Markusevangeliet.