Publicerat 

Gudstjänster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att fira gudstjänst på Herrens dag är det tydligaste uttrycket för kyrkan.
Genom gudstjänsten förkunnas Guds ord, sakramenten – de heliga handlingarna – förvaltas,
och de troende möts i gemenskap med Gud och med varandra.

Gudstjänsten är en offentlig samling och en mötesplats för alla åldrar.