Publicerat 

Kontakt med pastor

Länna Equmeniaförsamling vill vara en fri och öppen kyrka, där hela livet och tron kan och får rymmas. Kyrkan är till för alla och inte bara för församlingens medlemmar.

Jag, som är församlingens pastor, heter Ann Schylander Cortés. Jag har tystnadsplikt och står till förfogande för dig som behöver någon att samtala med.

Jag har också vigselbehörighet, samt förrättar dop och begravningar.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Telefon: 070 259 81 16
Mejl: ann.schylandercortes@bergshamramissionskyrka.se