Publicerat 

Om oss

Länna Equmeniaförsamling är en del av Equmeniakyrkan, som bildades i juni 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen består av 23 medlemmar och ett stort antal ”församlingens vänner”.

Pastor är Ann Schylander Cortés, som på 50 % tjänstgör som församlingsföreståndare.

Församlingen vill vara en fri och öppen kyrka, där hela livet och tron kan och får rymmas.
En plats för människor och möten i livets alla skiften och skeden.

Utöver gudstjänster och alla andra samlingar som vi inbjuder till kan församlingen stå till tjänst med enskilda samtal och förrättningar så som dop, vigsel och begravning.

Känn dig välkommen till alla samlingar!