Barn och ungdom

Välkommen till Equmenia Bergum!

Detta är den del av vår verksamhet som är mest riktad mot barn och unga. Equmenia är för en del bara ett ställe att ha kul på. Man kommer till de olika verksamheterna för att träffa kompisar och ha roligt, helt enkelt. Men för andra finns ytterligare en anledning: Att komma närmare Gud.

Du är välkommen, precis som du är! Vi tar livsfrågor i alla åldrar på allvar och samtal om tro och liv kommer in både här och där som en livskompass. Equmenia Bergum arbetar utifrån bekännelsen Jesus Kristus är Herre. En av Equmenias uppgifter är att göra Jesus Kristus känd och älskad, och det är honom och hans ord som ledarna i vår verksamhet – och många andra i vår värld – har valt att följa. Men till Equmenia är alla välkomna, och vi ställer inga krav på kristen tro. Alla får vara med.

Vad händer i Equmenia Bergum?

Equmenia Bergum är fullt av aktivitet. Här finns Himlakul som är namnet vår söndagsskola, nyingscout, scout, tonårsscout och tonår.

På samlingarna blandar vi lek och allvar och skapar roliga och givande fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. På varje samling försöker vi ha en stund för lek och skoj, och en stund för andakt, då vi samlar oss och får lite av livsbilder. Livsbilder som har med Gud och livet att göra. Dessa andakter upplevs mycket positiva av alla.

Våra aktiviteter

Tisdagar

Torsdagar

Fredagar

Söndagar

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR i vår verksamhet, i dokumentet nedan.
Info hantering personuppgifter Equmenia Bergum