Himlakul

Himlakul är vad man brukar kalla söndagsskola. Vi träffas på söndagsförmiddagar och har vår egen samling, parallellt med gudstjänsten. Vi pratar om berättelser ur Bibeln, pysslar lite, leker lite och har väldigt roligt! Varje termin brukar vi ha ett särskilt tema eller projekt.

När: Söndagar, 10:30 – ca. 11:30

Var: Equmenia-gården

Ålder: Från ca. 4 år och uppåt

Ledare: Daniel Larsson