Är du ny i Örebro?

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 augusti, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vissa av oss i Betlehemskyrkan har vuxit upp här i församlingen. Men många av oss delar din erfarenhet av att vara ny i stan. Kopplat till den erfarenheten bär vi också med oss minnet av människor som välkomnat oss in i en ny församlingsgemenskap, erbjudit ett socialt liv som kompletterat studentlivet, funnits tillhands i vardagen och delat tips och råd i en ny stad.

Nu vill vi välkomna dig till Örebro och till Betlehemskyrkans församlingsgemenskap.

Betlehemskyrkan vill vara en plats där frågor som rör livet, tro och tvivel får utrymme. Ingen blir någonsin färdig, ingen har alla svar och det är som det ska. I församlingen får vi möjlighet att växa och utvecklas i tron på Jesus Kristus.

  • Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag kl.10.00.
  • Vi möts till samtal och nattvardsandakt varannan måndagkväll.
  • Vi som är daglediga träffas över en kopp kaffe på tisdagarna.
  • Vi spelar och sjunger på onsdagar.
  • Vi gör utflykter i Örebrotrakten på lördagar (2ggr/termin).
  • I höst bjuder vi in till ett körprojekt under sju onsdagar.
  • och så gör vi mycket mer som du kan läsa om i vårt programblad här på hemsidan.

Vi strävar efter att vår församling ska få var en kristen vardagsgemenskap vida sidan av studier och arbete där vi har omsorg om varandra över generationsgränserna.

Vår Pastor är Katarina Linderborg. I församlingen jobbar även Kersti Essevall-Smårs som församlingsmusiker.

Varmt välkommen till någon av våra samlingar, eller att höra av dig med frågor.

Välkommen till Örebro och välkommen till Betelhemskyrkan!