Musikgudstjänst 2 februari

Publicerat 2020-01-28 av Katarina Linderborg

”Till jordens yttersta gräns” en musikgudstjänst med utgångspunkt från Apostlagärningarna kommer vi att fira den 2 februari kl 10.00. En stor kör bestående av deltagare från Betlehem och Betania medverkar under ledning av Kersti Esselwall-Smårs. Vid pianot Essen Ledstam. Gudstjänstledning Katarina Linderborg, Predikan Paul Enlund. Välkommen!

Bildabanner170x85px