Temadag om Apostlagärningarna

Söndagen 1 mars kl 10-14 gästas Betlehemskyrkan av Rikard Roitto, docent och högskolelektor på Teologiska Högskolan i Stockholm. Han predikar i gudstjänsten och efter Kyrklunch inbjuder vi till två seminarier: 1. Vad är Apostlagärningarna för typ av text?
Hur tar vi vara på texten i en ny tid?
2. Lukas vill påverka den unga kyrkan. Hur gör han det?