Dagens Tanke

Tisdagen den 20 oktober: Katarina Linderborg, pastor i Betlehemskyrkan

Måndagen den 19 oktober: Magnus Kronberg, pastor i Betelkyrkan

Lördagen den 17 oktober: Kersti Esselwall-Smårs, körledare i Betlehemskyrkan

Fredagen den 16 oktober: Kajsa Norin, ungdomsledare i Betelkyrkan

Torsdagen den 15 oktober: Martin Lindé, pastor i Vasakyrkan

Onsdagen den 14 oktober: Katarina Linderborg, pastor i Betlehemskyrkan

Tisdagen den 13 oktober: Magnus Kronberg, pastor i Betelkyrkan

Måndagen den 12 oktober: Rajan G Mall, pastor i Vasakyrkan

Lördagen den 10 oktober: Petter Hermansson, missionär och pastor

Fredagen den 9 oktober: Monica Sturzenbecker, pastor i Betaniakyrkan

Torsdagen den 8 oktober: Martin Lindé, pastor i Vasakyrkan

Onsdagen den 7 oktober: Katarina Linderborg, pastor i Betlehemskyrkan

Tisdagen den 6 oktober: Magnus Kronberg, pastor i Betelkyrkan

Måndagen den 5 oktober: Kersti Esselwall-Smårs, körpedagog i Betlehemskyrkan

Lördagen den 3 oktober: Rajan G Mall, pastor i Vasakyrkan

Fredagen den 2 oktober: Petter Hermansson, missionär och pastor

Torsdagen den 1 oktober: Monica Sturzenbecker, pastor i Betaniakyrkan

Tisdagen den 29 september: Katarina Linderborg, pastor i Betlehemskyrkan

Måndagen den 28 september: Magnus Kronberg, pastor i Betelkyrkan

Lördagen den 26 september: Kajsa Norin, ungdomsledare i Betelkyrkan

Fredagen den 25 september: Kersti Esselwall-Smårs, körpedagog i Betlehemskyrkan

Torsdagen den 24 september: Petter Hermansson, pastor och missionär

Onsdagen den 23 september: Rajan G Mall, pastor i Vasakyrkan

Tisdagen den 22 september: Monica Sturzenbecker, pastor i Betaniakyrkan

Måndagen den 21 september: Katarina Linderborg, pastor i Betlehemskyrkan

Lördagen den 19 september: Martin Lindé, pastor i Vasakyrkan

Fredagen den 18 september: Magnus Kronberg, pastor i Betelkyrkan

Torsdagen den 17 september: Kersti Esselwall-Smårs, körledare i Betlehemskyrkan

Onsdagen den 16 september: Martin Lindé, pastor i Vasakyrkan

Tisdagen den 15 september: Petter Hermansson, pastor och missionär