Pilgrim i parken

Torsdagar kl 19-20 inbjuds du till Pilgrim i parken

Stadsparken med dess olika ”rum” ger stor inspiration till både samtal och meditation. Samtidigt som vi gör en vandring i parken gör vi en inre vandring genom samtalet med varandra. Utifrån våra egna erfarenheter och de platser vi stannar på, samtalar vi om vad som är viktigt för oss i livet.

Samling vid ”soffan” stadsparksentrén Kristinagatan 6