Projektkör och Barnkör

Hösten 2022 inbjuder Equmeniakyrkans fem församlingar i Örebro till en projektkör där vi sjunger Tomas Boströms sånger och där vi sjunger tillsammans med honom under konserthelgen 12-13 november.

Barnkören Engelkören är gemensam för Betlehemskyrkan och Betelkyrkan. Läs mer här