Terminsstart

Nu startar vi verksamheten för hösten med gudstjänster, samtalsgrupper, studiecirklar, sång och musik, pilgrimsvandringar. I höstens Församlingstidning ser du en hel del av programmet i Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan. I övrigt kan du hålla dig uppdaterad här på sidan eller på Facebook – Betlehemskyrkan i Örebro. Välkommen till oss!