Skördefest resultat

Skördefesten i lördags inbringade 19.310 kronor. Tack alla ni som kom och handlade. Tack alla ni som skänkte varor. Tack alla ni som planerade och arbetade inför, under och efter skördefesten. Utan alla er hade inte resultatet blivit så bra. Pengarna delas lika mellan Equmeniakyrkans internationella arbete https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/ och Diakonia https://www.diakonia.se/ Vill du veta mer om dessa arbeten gå in på respektive hemsida