Att vara församling i vår tid

Är nästa generation intresserad av att ta över den föreningskyrka vi byggt? Hur kan vi vara aktuella och relevanta? Hur hanterar vi sorgen över en församling som minskar i antal och där medelåldern ökar?

Välkommen till en Seminariedag i Betlehemskyrkan, Sturegatan 9 den 8 oktober kl 9-15 Folder

Vi får besök av Johan Einarsson, Regional kyrkoledare i region Öst, som kommer att tala om att vara församling i vår tid. På eftermiddagen finns tre olika seminarier att välja mellan med Ingemar Fhager, Magnus Kronberg och Anna Gustafsson som seminarieledare.

På programmet:

 • Att vara församling i vår tid
 • Hur är det att vara församlingsmedlem?
 • Eftermiddagens seminarier:
  Hur står vi ut när det är som det är? Om sorgen över att barn och barnbarn inte engagerar sig i någon församling.
  Församling eller Countryclub? Är jag kyrkan eller går jag till kyrkan? Gemenskap eller underhållning?
  Ung i kyrkan
  Equmeniakyrkans fem församlingar i Örebro fick i våras en motion av några medlemmar som ville aktualisera frågan om församlingarnas nuvarande situation och deras framtid. De konstaterar att församlingarnas verksamhet har i stort sett varit likartad under de senaste 30-50 åren trots ett i många avseenden förändrat samhälle utanför kyrkorna. Seminariedagen är en följd av den här motionen.

Anmäl till din församling senast 1 oktober att du kommer. Vi går till Stadsträdgården och äter lunch där var och en betalar själv och priset på lunch under helger är 159:-

Välkomna önskar

Betaniakyrkan, Betelkyrkan, Betlehemskyrkan, Hagakyrkan, Vasakyrkan och Studieförbundet Bilda.