Temadagar om klimat och miljö

Välkommen till Gudstjänst Söndag 26 februari kl 18.00 då vi firar Temagudstjänst om klimat och miljö. Medverkan av Lena Bergström, pastor, evangelist, klimataktivist, Ove Gustafsson, MajLis Morhed Hultvall. Sång och musik: Roland Thapper

Välkommen till Samtal om klimat och miljö Måndag 27 februari kl 15.00. Medverkan av Lena Bergström, pastor, evangelist, klimataktivist, församlingarnas klimatgrupper och andra intresserade

Båda samlingarna ingår i region Svealands närområdesträffar för Örebro län.