Barn och ungdom

De grupper vi för närvarande har för barn och ungdom är Engelkören.

Vi har också Konfirmationsläsning tillsammans med övriga Equmeniakyrkoförsamlingar i Örebro