Friluftsgudstjänst

Vi firar gudstjänst utanför Sturegården. Katarina Linderborg predikar, sång av MajLis Morhed Hultvall, musik av Reidun Carlsson. Vid regn inomhus.

Körstart

Betlehemskyrkans kör startar för terminen

Höstupptakt

Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan har gemensam höstupptakt på Uskavigården. Vi åker från respektive kyrka kl 9.00 och dagen avslutas med en samling kl 15.00. Anmäl dig till Betlehemskyrkan senast den 21 augusti. Kostnad 150  kronor/person, Barn 5-18 år 75 kronor, barn under 5 år gratis. I priset ingår två fika och lunch.

Gudstjänst i Betaniakykran

Välkommen att fira gudstjänst i Betaniakyrkan. Monica R Sturzenbecker predikar, Katarina Linderborg m.fl medverkar. Kyrkkaffe

Barnkören startar för terminen

Betlehemskyrkans och Betelkyrkans barnkör Engelkören startar för terminen. Anmäl deltagande till www.bilda.nu/engelkoren  

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!