Gudstjänst

Gudstjänst 2 Advent. Predikan Björn Cedersjö. Information om Örebro Kristna Samarbetsråd. Kyrkkaffe

Gudstjänst i Betania

Vi firar nattvardsgudstjänst i Betaniakyrkan Venavägen 21. Katarina Linderborg predikar

Juldagsgudstjänst

Juldagen kl 10 firar vi gudstjänst. Katarina Linderborg predikar, kören sjunger under ledning av MajLis Morhed Hultvall, Lars-Ove Eriksson spelar orgel. Julkaffe.