Webbgudstjänst

Equmeniakyrkans församlingar i Örebro turas om att sända gudstjänst via YouTube varje söndag kl 10 från 27 juni till 8 augusti. Du hittar gudstjänsten på denna länk https://www.youtube.com/playlist?list=PLxXWJ3-Joo1nqwnferrSe6BmoH0R6ysPL

Pilgrim i parken – Pilgrims Walk for Future

Vi vandrar, samtalar och uppmanar varandra att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi är alla en pusselbit bland miljoner andra där vi var och en kan göra vår del mot ett hållbart liv. Samling vid stadsparksentrén Kristinagatan 6.

Friluftsgudstjänst

Vi firar Friluftsgudstjänst med nattvard utanför Sturegården. Katarina Linderborg m.fl. Vid regn i kyrksalen

Pilgrim i parken – Pilgrims Walk for Future

Vi vandrar, samtalar och uppmanar varandra att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi är alla en pusselbit bland miljoner andra där vi var och en kan göra vår del mot ett hållbart liv. Samling vid stadsparksentrén Kristinagatan 6.

Friluftsgudstjänst

Vi firar Friluftsgudstjänst utanför Sturegården. Katarina Linderborg m.fl. Vid regn i kyrksalen

Körövning

Betlehemskyrkans kör startar upp för terminen

Pilgrim i parken – Pilgrims Walk for Future

Vi vandrar, samtalar och uppmanar varandra att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi är alla en pusselbit bland miljoner andra där vi var och en kan göra vår del mot ett hållbart liv. Samling vid stadsparksentrén Kristinagatan 6.

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst. Katarina Linderborg m.fl. Efter gudstjänsten Församlingsmöte

Församlingsmöte

Församlingsmöte där vi tar upp de frågor som kommer att behandlas på Kyrkokonferensen i september

Pilgrim i parken – Pilgrims Walk for Future

Vi vandrar, samtalar och uppmanar varandra att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi är alla en pusselbit bland miljoner andra där vi var och en kan göra vår del mot ett hållbart liv. Samling vid stadsparksentrén Kristinagatan 6.

Pilgrim i parken – Pilgrims Walk for Future

Vi vandrar, samtalar och uppmanar varandra att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi är alla en pusselbit bland miljoner andra där vi var och en kan göra vår del mot ett hållbart liv. Samling vid stadsparksentrén Kristinagatan 6.