Körövning

Fika från 19.00 för den som vill

Samtal om klimat och miljö med MP

Equmeniakyrkan har utlyst Klimatnödläge! De enskilda församlingarna har kommit olika långt i sitt omställningsarbete för klimatet. Många gånger hindras de av politiska beslut att göra den omställning de vill, andra gånger får de draghjälp. Inför höstens val vill vi få ett samtal med Örebro kommuns olika partier och höra vilka...

Nattvardsgudstjänst

Monica R Sturzenbecker, Katarina Linderborg, AnnaMaria Thyresson Hedin. Kyrkkaffe

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!