Kontakt

Välkommen till oss!

Betlehemskyrkans församling
Sturegatan 9
702 14 Örebro

Expeditionstid oftast måndag – torsdag 9.00 – 11.30
Telefon pastorsexpedition: 019 – 32 38 61
Telefon Sturegården 019 – 32 38 63
betlehemskyrkan.orebro@telia.com

Bankgiro  869-2410
Swish      123 680 2185

Våra medarbetare

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver prata med någon. Vi finns för dig.

Katarina Linderborg

Pastor och föreståndare

Tillsammans med församlingens styrelse huvudansvarig för församlingens arbete. Katarina finns tillgänglig för enskilda samtal under tystnadsplikt.

072 565 24 60

katarina.linderborg@telia.com

Kersti Esselwall-Smårs

Körpedagog

Ansvarig ledare för Sturekören, Engelkören och kören

kersti.betlehemskyrkan@telia.com

Mer om Kersti Esselwall-Smårs