Styrelse

Styrelsen består av följande ledamöter:

Ordförande

Karin Gustafsson

Ledamöter

Britt Arvidsson
Ove Gustafsson
Kerstin Gustafsson
Magnus Jonzon
Hanna-Karin Lundblad
Alf Rikner