Om oss

Betlehemskyrkan vill vara en plats där frågor som rör livet, tro och tvivel får utrymme. Ingen blir någonsin färdig, ingen har alla svar och det är som det ska. I församlingen får vi möjlighet att växa och utvecklas i tron på Jesus Kristus.

En kyrka och församling hålls samman av sitt centrum – Jesus Kristus – inte av sina gränser. Olikheter i personligheter, livserfarenheter och åsikter är nödvändiga för att kyrkan ska vara en levande gemenskap. Betlehemskyrkan vill vara ”hela livets kyrka”. Livsfrågorna får utrymme i bön, gudstjänst och samtal.
I Betlehemskyrkan erbjuder vi dop (såväl barndop som troendedop), välsignelse av barn, konfirmation, vigsel, begravning och samtal under tystnadsplikt.
Kontakta gärna pastor Katarina Linderborg på tel. 072 565 2460

Navet i församlingens liv är Gudstjänsten som oftast är söndagar kl 10. Dessutom inbjuder vi till en hel del andra samlingar där vi får dela gemenskapen:
Betlehemskyrkan har profilerat sig som Pilgrimskyrka. Läs mer under fliken Pilgrimskyrka.
Äntligen Tisdag! erbjuder ett stort antal samlingar samma dag där du kan välja att gå på en eller flera av dessa.
Gillar du att sjunga eller spela så är onsdagen din dag. Då övar Sturekören, Kören och Bk blås.
På väg med Apostlagärningarna är en öppen samtalsgrupp som träffas varannan måndag och vi avslutar samlingen med en enkel nattvardsandakt.
Vägskäl inbjuder vi till några gånger/termin. Då handlar det om livets förändring. En inbjuden gäst delar med sig av vad som förändrat livet och vilka vägval den gjort.

Alla samlingar i församlingen är öppen för alla, medlemmar som icke medlemmar!

Ansvaret för medmänniskan och skapelsen tar sig bl.a. uttryck i att vår församling är Fairtrade-diplomerad och vi är en av medlemsorganisationerna i Stadsmissionen i Örebro.

Som medlem i församlingen välkomnas den som vill vara med i en gemenskap som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra.

Betlehemskyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan, ett kyrkosamfund som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.
I Örebro finns det fem stycken församlingar anslutna till Equmeniakyrkan, förutom Betlehemskyrkan är det Betania, Betel, Haga och Vasa.

Bildabanner170x85px
Inga kommentarer
Lämna en kommentar