Gudstjänster

Söndagar klockan 10.00 firar vi gudstjänst i Betlehemskyrkan.

En gudstjänst är ett rum för möte med Gud och med varandra, ett möte som vill hjälpa oss vidare i livet. Allt som finns i vår vardag ryms därför också i gudstjänsten, vår glädje och våra förhoppningar men också oron, besvikelsen och tvivlet. Deltagande i gudstjänst ställer inte krav på tro eller kyrkvana.

Gudstjänsten vill vara en hjälp att räta på ryggen och finna en väg framåt. Detta kan också uttryckas som att stärka försoning, rättvisa och fred, i våra egna liv, i våra nära relationer och i världen. I Bibelns texter och predikan får vi söka vägledning. Vi får be för oss själva och våra medmänniskor. Tillsammans kan vi bejaka livsglädjen inte minst genom sången och musiken. Man kan också sitta tyst i kyrkbänken eller tända ett ljus i ljusbäraren. Möjlighet att dela gemenskap i nattvarden ges ett par gånger per månad. Barn är också välkomna. Lekhörna finns.

I gudstjänsten ber vi med heliga Birgittas ord:
Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den.

Ibland kan gudstjänsten firas på annan tid eller plats. Se kalendern här på hemsidan, affischer utanför kyrkan eller i predikoturerna i Nerikes Allehanda.

Bildabanner170x85px