Pilgrimskyrka

Betlehemskyrkan vill vara en Pilgrimskyrka genom att erbjuda mötes- och rastplatser på livets vandring, som kan hjälpa oss förstå yttre och inre förändringar i livet. Genom vandringsmotivet kan vi upptäcka livet och tron.
Vår kyrka vill inbjuda medmänniskor att dela tankar om våra gemensamma livsfrågor:

  • Vi vill erbjuda en mötesplats mitt i livet.
  • Vi vill vara en mötesplats för frågor i livet med den kristna tron som centrum.
  • Vi vill fundera tillsammans över livet när det är på topp, eller när det är fyllt av motlut.
  • Vi vill fundera på vart är vi på väg som enskilda, samhälle och kyrka.
  • Vi vill ge plats för egen eftertanke för att kunna möta sig själv och Gud.

Vi vill vara öppna för en sökande inställning till livet och tron. Därför kommer vårt arbete att se olika ut, för att försöka motsvara de utmaningar vi möter.
Vi vill vara med och skapa en god veckorytm, en god livsrytm, och erbjuda återhämtning.
Vila är att få vara sig själv och känna att man duger.
Vi vill att pilgrimstanken ska leda oss i våra gudstjänster. Det kan exempelvis komma till uttryck i gudstjänstens inledning, genom att Birgittas bön bes när vi läser evangelietexten och i sändningsbönen som avslutar gudstjänsten.
Vi vill leva hoppets liv i Jesu efterföljd i kamp mot likgiltighet och övergrepp mot människan och naturen. Bibeln utmanar oss i samhällsfrågor och om hur vi kan utveckla världen till en mer rättvis plats, och om hållbar utveckling i miljö- och livsstilsfrågor.
Pilgrimscentrum i Vadstena har formulerat sju nyckelord. De uttrycker vår längtan efter ett hållbart liv mitt i stress, krav och kommersialisering. Nyckelorden är: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande och är också centrala för oss i Betlehemskyrkans församling.
Från Pilgrimscentrum i Vadstena är vi inspirerade av en bön. En vandrares bön som vi i Betlehemskyrkan vill leva med och i:
Med Kristus får vi bege oss på färd i yttre och inre landskap.
Överallt och genom allt går han med oss.
Han har lovat att vara med oss alla dagar
Han som redan varit där vi är, vet vägen.
Hjälp oss att se vilka vägar som är våra.
Gud, i dina händer överlämnar vi oss själva, varandra och dem vi möter på vägen.
Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den.

Som grund för ovanstående finns Pilgrimsdokumentet som antogs av församlingen 2014.

Programmet för Pilgrim i stan 2023 kan du läsa här