Liv och Tro

Vi samlas till en samtalsgrupp om vad tron betyder i våra liv. Som utgångspunkt för samtalen använder vi Joel Halldorfs bok ”Tålamod och längtan” Måndagar jämna veckor kl 15-16.30 träffas vi i Sturegården. Start 24 januari 2022