Liv och Tro

Vi samlas till en samtalsgrupp om vad tron betyder i våra liv. Som utgångspunkt för samtalen använder vi Joel Halldorfs bok ”Tålamod och längtan”