Pilgrimskyrka

Pilgrimsvandring (4) 460

Betlehemskyrkan i Örebro vill att Pilgrimstanken ska genomsyra allt som sker i församlingen. Med pilgrimstanken som grund, förtydliga församlingens ansvar för diakoni, hållbar utveckling och glokala rättvisefrågor.

Rastplatser och mötesplatser på livets vandring kan vara gudstjänsten varje söndag eller På väg med Apostlagärningarna som är en samtalsgrupp som träffas på måndagar. Det finns fler rastplatser i vår kyrka, se kalendern.

I maj månad inbjuder vi till några korta vandringar i stadsparken under rubriken ”Pilgrim i parken”

I juni inbjuder vi till ”Pilgrim i sta´n” med pilgrimsvandringar flera dagar i rad som utgår från  Betlehemskyrkan efter en morgonandakt kl 9.00. Har du inte möjlighet att gå med på dagen är du välkommen på kvällen då vi har en föreläsning på dagens tema.

PILGRIMSTANKEN
Pilgrimens sju nyckelord

Bildabanner170x85px
Inga kommentarer
Lämna en kommentar