Sång och musik

I Betlehemskyrkan finns en hel del duktiga sångare och musiker; Engelkören  är vår barnkör, Betlehemskyrkans kör som är en blandad vuxenkör, BK blås som är en liten blåsargrupp. Dessutom har vi flera duktiga solister och instrumentalister.
Kersti Esselwall-Smårs är anställd körpedagog.