Projekt HT 2017

Välkommen att vara med i Betlehemskyrkans körprojekt 2017!
För sjunde året i rad genomför vi nu ännu ett körprojekt i Betlehemskyrkans kör. Roligt och inspirerande att åter få spänna sångarbågen! Denna gång stiftar vi bekantskap med den duktige och mångsidige musikprofilen Jan Inge Hall och hans musik. I en tid som i mångt och mycket präglas av mörker, ovisshet och oro lyfts tillitens och förtröstans ljus fram i ord och ton. Det blir ett spännande möte på flera plan, i ton, klang och ord och naturligtvis musicerande människor emellan.
Med oss vid framförandet har vi Jan Inge Hall på orgel och piano tillsammans med Nerikes Mässingssextett och David Salminen på bas och som dirigent finns Kersti Esselwall-Smårs.
JanInge Hall har många strängar på sin lyra. Utöver ett mångfacetterat komponerande verkar han som trombonist, organist, pianist, pedagog, kördirigent etc. Listan kan göras lång då han är en mycket kunnig musiker och en sann musikant. Jan Inge Hall verkar även
som konstnär med ett antal utställningar på sin meritlista samt mycket, mycket mer.

Start: Onsdag 6/9 kl 19.00-21.00 I Betlehemskyrkans musikrum,
Sturegatan 9
Övningar: 13, 20,27 september, 19.30-21.00
4,11 oktober kl 19.30-21.00
18 oktober kl 19.00-21.00
Konsert: Söndag 22/10 kl 16.00, genrep från kl 13.00
Dirigent och körpedagog: Kersti Esselwall-Smårs
Anmälan till BILDA: www.bilda.nu/kyriekor
Anmälningsavgift: 150 kr/pers.
Anmälan öppnar 15/6! Välkommen!