Bk blås

Betlehemskyrkan har ett blåsargäng, Bk Blås med både trä- och mässingsblås. För att bli medlem är kravet tydligt: Du skall tycka det är roligt att spela tillsammans!
Vi övar onsdagar 17.00 – 18.30 i Betlehemskyrkan.
Traditionsenligt spelar Bk blås i ett par gudstjänster per termin, bl.a. första Advent. Varje termin brukar vi även spela i andra sammanhang och ibland med andra musikanter.

Är du, ovan eller driven,  intresserad av att bli med i Bk blås, är du välkommen att höra av dig till oss!