Sturekören

Välkommen till Betlehemskyrkans barnkör!

Vi startar för vårterminen onsdagen den 22 januari 2019 kl 15.30-16.15

Kom och sjung med i STUREKÖREN! En kör för dej som går i åk 1 och uppåt.
Vi sjunger sånger av blandad sort från när och fjärran och använder oss av både rösten och kroppen för att uttrycka det vi sjunger. Vi träffas och övar, leker och har kul tillsammans.
Sturekören ingår i Betlehemskyrkans körverksamhet och några gånger per termin får kören möjlighet att medverka i gudstjänster och andra evenemang.
Ledare för kören är Kersti Esselwall-Smårs, sång- och körpedagog

Start: onsdag 22/1-20

Tid: Onsdagar kl 15.30-16.15

Plats: Betlehemskyrkan, Sturegatan 9

Avgift: 150 kr/termin

Anmäl till: http://www.bilda.nu/storekoren eller via tel 019-601 53 50

Örebro kommuns riktlinjer för barn och ungdomsverksamhet

Bildabanner170x85px