Om Betlehemskyrkan

Betlehemskyrkan som vill vara en plats där frågor som rör livet, tro och tvivel får utrymme. Ingen blir någonsin färdig, ingen har alla svar och det är som det ska. I församlingen får vi möjlighet att växa och utvecklas i tron på Jesus Kristus.

Vår kyrka vill inbjuda medmänniskor att dela tankar om våra gemensamma livsfrågor:

  • Vi vill erbjuda en mötesplats mitt i livet.
  • Vi vill vara en mötesplats för frågor i livet med den kristna tron som centrum.
  • Vi vill fundera tillsammans över livet när det är på topp, eller när det är fyllt av motlut.
  • Vi vill fundera på vart är vi på väg som enskilda, samhälle och kyrka.
  • Vi vill ge plats för egen eftertanke för att kunna möta sig själv och Gud.

I Betlehemskyrkan erbjuder vi dop (såväl barndop som troendedop), välsignelse av barn, konfirmation, vigsel (såväl hetero- som homosexuella par), begravning och samtal under tystnadsplikt.
Kontakta gärna pastor Petter Hermansson på tel. 072 565 2460

Navet i församlingens liv är Gudstjänsten .Dessutom inbjuder vi till en hel del andra samlingar där vi får dela gemenskapen:
Betlehemskyrkan har profilerat sig som Pilgrimskyrka och anser att Klimatarbete är viktigt. Det kan du läsa om i vår Hållbarhetspolicy
Äntligen Tisdag! erbjuder ett stort antal samlingar samma dag där du kan välja att gå på en eller flera av dessa.
Gillar du att sjunga eller spela så är onsdagen din dag. Då övar BarnkörenKören och Bk blås.

Alla samlingar i församlingen är öppen för alla, medlemmar som icke medlemmar!

Som medlem i församlingen välkomnas den som vill vara med i en gemenskap som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Församlingen erbjuder en gemenskap där du kan växa och utvecklas i tron tillsammans med andra.

Ansvaret för medmänniskan och skapelsen tar sig bl.a. uttryck i att vår församling är Fairtrade-diplomerad och vi är en av medlemsorganisationerna i Stadsmissionen i Örebro. Vi finns också med i Örebro Kristna Råd

Betlehemskyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan, ett kyrkosamfund som bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.
I Örebro finns det fem stycken församlingar anslutna till Equmeniakyrkan, förutom Betlehemskyrkan är det Betania, Betel, Haga och Vasa.