Gudstjänster

Gudstjänsten är en rastplats på livets väg. Där får vi i mötet med Gud och varandra dela glädje och sorg, uttrycka det vi känner av tro och tvivel, få ledning genom Guds ord och predikan, och i bönen tacka för Guds omsorg och be om styrka och kraft inför vår fortsatta livsvandring. Vissa söndagar delar vi bröd och vin i nattvardens gåvor.

Det finns en lekhörna för barnen i kyrksalen.

I gudstjänsten ber vi med heliga Birgittas ord:
Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den. 

Vi firar gudstjänst vanligtvis kl 10, med någon gång i månaden har vi kvällsgudstjänst. Vissa söndagar firar vi tillsammans med Betaniakyrkan. Se kalendern här på hemsidan för plats och tid, affischer utanför kyrkan eller i predikoturerna i Nerikes Allehanda.