Historik

En kyrka på Öster 

Betlehemskyrkan byggdes år 1908 för att ge möjlighet till gudstjänst och andra samlingar för människorna på Öster som då var en snabbt växande arbetarstadsdel.
Den nystartade söndagsskolan samlade flera hundra barn, som utspisades med bulle och mjölk. Sedan dess har våra levnadsvillkor förändrats, och därmed också formerna för Betlehemskyrkans verksamhet. Men grundtanken för församlingen är densamma: Att erbjuda samling och gemenskap för människor i olika åldrar i närmiljön. – Det är det vi menar med att vara ”En kyrka på Öster”.
Betlehemskyrkan tillhör Equmeniakyrkan som har mer än 70 000 medlemmar i 820 församlingar. Dubbelt så många deltar i församlingarnas verksamheter. Betlehemskyrkans församling har ca 100 medlemmar.
Alla samlingar i kyrkan är öppen för alla som önskar delta.
En kyrka och församling hålls samman av sitt centrum – Jesus Kristus – inte av sina gränser. Olikheter i personligheter, livserfarenheter och åsikter är nödvändiga för att kyrkan ska vara en levande gemenskap. Det ser vi redan i Bibelns berättelser. Människor kommer till Gud med alla slags behov och i livets alla skeden.